เกษตรลี้ลงพื้นที่รับขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ประจำปี 2563

วันอังคารที่ 1 กันยายน 2563 สำนักงานเกษตรอำเภอลี้โดยนายศักดิ์ชัย พิมพ์กะภีร์ เกษตรอำเภอลี้ มอบหมายให้ นางสาวทิพวรรณ สตรอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ลงพื้นที่รับขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ประจำปี 2563 ณ ศาลากลางบ้านใหม่สุขสันต์ หมู่ที่ 8 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน มีเกษตรกรเข้ารับบริการ จำนวน 100 ราย