เกษตรลี้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี พ.ศ.2563

วันพุธที่ 12 สิงหาคม 2563 เวลา 10.30 น. สำนักงานเกษตรอำเภอลี้โดยนายศักดิ์ชัย พิมพ์กะภีร์ เกษตรอำเภอลี้ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน รูปแบบกิจกรรมเป็นการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี พ.ศ.2563 โดยมีนายวิวัฒน์ จันทร์โอภาส ท่านนายอำเภอลี้ เป็นประธานในพิธี ณ พื้นที่ป่าบ้านห้วยหญ้าไซ ตำบลดงดำ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน