เกษตรลี้ร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์เนื่องในกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี พ.ศ.2563

วันพุธที่ 12 สิงหาคม 2563 เวลา 06.30 น. สำนักงานเกษตรอำเภอลี้โดยนายศักดิ์ชัย พิมพ์กะภีร์ เกษตรอำเภอลี้ พร้อมด้วยนางกฤษณา กันทะวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการและนายขจรศักดิ์ ดวงกุย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์จำนวน 20 รูปโดยมีนายวิวัฒน์ จันทร์โอภาส นายอำเภอลี้เป็นประธานในพิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ วัดพวงคำ ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน