เกษตรลี้ร่วมประชุมและจัดนิทรรศการผลการดำเนินงานกับภาคีเครือข่าย ในการประเมินผลงาน กศน.อำเภอลี้

วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 สำนักงานเกษตรอำเภอลี้โดยนายศักดิ์ชัย พิมพ์กะภีร์ เกษตรอำเภอลี้ พร้อมด้วยนายเนตรดุลย์ บุญทวีศักดิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการและนายขจรศักดิ์ ดวงกุย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมประชุมและจัดนิทรรศการผลการดำเนินงานกับภาคีเครือข่าย ในการประเมินผลงาน กศน.อำเภอลี้ ณ กศน.อำเภอลี้ ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน