เกษตรลี้ตรวจติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง

วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563 สำนักงานเกษตรอำเภอลี้โดยนายศักดิ์ชัย พิมพ์กะภีร์ เกษตรอำเภอลี้ พร้อมด้วยนายเนตรดุลย์ บุญทวีศักดิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการและนายขจรศักดิ์ ดวงกุย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ตรวจติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง ณ พื้นที่ตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน