เกษตรลี้การเกษตร ร่วมประชุมชี้แจงและให้คำปรึกษาการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร

วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563  สำนักงานเกษตรอำเภอลี้โดยนายศักดิ์ชัย พิมพ์กะภีร์ เกษตรอำเภอลี้ ร่วมกับนายเนตรดุลย์ บุญทวีศักดิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการและนายขจรศักดิ์ ดวงกุย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมประชุมชี้แจงและให้คำปรึกษาการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ณ ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ 1 ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน