เกษตรลี้ร่วมงานโครงการ”หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่”

วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563  เวลา 08.30 น. สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ โดยนายศักดิ์ชัย พิมพ์กะภีร์ เกษตรอำเภอลี้ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ ร่วมงานโครงการ”หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่”และบูรณาการกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตใหม่ใต้ร่มพระบารมี…เราสร้างไปด้วยกัน” โดยสำนักงานเกษตรอำเภอลี้ได้จัดนิทรรศการเกี่ยวกับการผลิตลำไยคุณภาพ และการป้องกันกำจัดศัตรูพืช โดยการใช้สารชีวภัณฑ์ รวมถึงแจกเอกสารวิชาการด้านการเกษตร ให้แก่ผู้เข้าร่วมงานที่ สนใจ ณ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ป่าไผ่ หมู่ 1 ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน