เกษตรลี้เข้าร่วมพิธีในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563 สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ โดยนายศักดิ์ชัย พิมพ์กะภีร์ เกษตรอำเภอลี้ พร้อมด้วยนางสาวพนิดา นันต๊ะหน้อย และนางสาวทิพวรรณ สตรอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมพิธีในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยมีกิจกรรมในภาคเช้าเป็นการทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พิธีลงนามถวายพระพร ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอลี้ และเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตใหม่ใต้ร่มพระบารมี….เราสร้างไปด้วยกัน” กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำแม่ยางงัว หมู่ที่ 4 ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน