เกษตรลี้มอบพันธุ์พืชผัก สมุนไพร แก่อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านและเกษตรกรผู้นำใ

วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ โดยนายศักดิ์ชัย พิมพ์กะภีร์ เกษตรอำเภอลี้ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดลำพูน (เกษตรที่สูงลี้) มอบพันธุ์พืชผัก สมุนไพร แก่อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านและเกษตรกรผู้นำในตำบลแม่ลาน ,ก้อ ,ป่าไผ่ ,ศรีวิชัย ,นาทราย และแม่ตืน จำนวน 76 หมู่บ้าน ตามโครงการบ้านพอเพียง เลี้ยงชีวิต สู้โควิด -19 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน