เกษตรลี้ร่วมงานพิธีเปิดงานเทศกาลลำไย อำเภอลี้ ประจำปี 2563

วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 18.30 น. สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ โดยนายศักดิ์ชัย พิมพ์กะภีร์ เกษตรอำเภอลี้ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ทุกคนร่วมงานพิธีเปิดงานเทศกาลลำไย อำเภอลี้ ประจำปี 2563 และร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ เกี่ยวกับการผลิตลำไยคุณภาพ โดยได้แจกเอกสารวิชาการด้านการเกษตรและเชื้อราไตรโครเดอร์มาพร้อมใช้ ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมงาน ณ งานเทศกาลลำไยอำเภอลี้ ประจำปี 2563 หมู่ 4 ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน