เกษตรลี้ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดลำไย งานเทศกาลลำไยอำเภอลี้

วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 16.00 น. สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ โดยนายศักดิ์ชัย พิมพ์กะภีร์ เกษตรอำเภอลี้ มอบหมายให้ นางกฤษณา กันทะวังส์ นางสาวทิพวรรณ สตรอง และนายขจรศักดิ์ ดวงกุย เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ เป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดลำไยประเภทสดช่อ โดยได้ดำเนินการตัดสินจากขนาดช่อ ขนาดผล สีสวย ความหวาน และความหนาของเนื้อ เป็นต้น ณ งานเทศกาลลำไย อำเภอลี้ ประจำปี 2563 หมู่ 4 ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน