เกษตรลี้จัดเวทีชุมชนโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร

วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563 สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ โดยนายศักดิ์ชัย พิมพ์กะภีร์ เกษตรอำเภอลี้ มอบหมายให้นายปรีชา พรมนา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายเนตรดุลย์ บุญทวีศักดิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ จัดเวทีชุมชนโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร วิเคราะห์ปัญหาและศักยภาพกลุ่ม จัดทำแผนชุมชนเตรียมรับมือแก้ไขปัญหาในช่วงวิกฤตถอดบทเรียน เกษตรกร จำนวน 40 ราย ณ ห้องประชุม1และห้องประชุม2 จำนวน 40 ราย องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน