เกษตรลี้ร่วมจัดนิทรรศการ เกี่ยวกับการผลิตลำไยปลอดภัย และการป้องกันและกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด ในงานอาหารปลอดภัย โครงการอาหารปลอดภัย

วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น. สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ โดยนายศักดิ์ชัย พิมพ์กะภีร์ เกษตรอำเภอลี้ พร้อมด้วยนางสาวพนิดา นันต๊ะหน้อย นักวิชการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการและนางสาวชลชลิดา ศรียาบ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมจัดนิทรรศการ เกี่ยวกับการผลิตลำไยปลอดภัย และการป้องกันและกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด ในงานอาหารปลอดภัย โครงการอาหารปลอดภัย โดยได้แจกเอกสารวิชาการด้านการเกษตรและเชื้อราไตรโครเดอร์มาพร้อมใช้ ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมงาน โดยมีนายวิวัฒน์ จันทร์โอภาส นายอำเภอลี้ เป็นประธานในการกล่าวเปิดงาน ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (ที่สูงจังหวัดลำพูน) ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน