เกษตรลี้ลงพื้นที่สำรวจการระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด ในพื้นที่หมู่ 3 ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563 สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ โดยนายศักดิ์ชัย พิมพ์กะภีร์ เกษตรอำเภอลี้ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ ลงพื้นที่สำรวจการระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด ในพื้นที่หมู่ 3 ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โดยแปลงข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรที่มีอายุประมาณ 1 เดือน ซึ่งพบร่องรอยการถูกทำลายของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดในบางต้น แต่ไม่พบตัวหนอนแล้ว คาดว่าเกษตรกรมีการป้องกันกำจัดที่ดี เนื่องจากแปลงนี้่เคยเป็นแปลงที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดเมื่อปีที่แล้ว และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูนได้ลงพื้นที่แนะนำวิธีการป้องกันและกำจัดไปแล้ว