เกษตรลี้เตรียมจัดนิทรรศการ เกี่ยวกับการผลิตลำไยปลอดภัย และการป้องกันและกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด ในงานอาหารปลอดภัย

วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563 สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ โดยนายศักดิ์ชัย พิมพ์กะภีร์ เกษตรอำเภอลี้ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ ร่วมจัดเตรียมนิทรรศการ เกี่ยวกับการผลิตลำไยปลอดภัย และการป้องกันและกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด ในงานอาหารปลอดภัย โครงการอาหารปลอดภัยที่ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (ที่สูงจังหวัดลำพูน) เป็นเจ้าภาพในการจัดงานโดยมีกำหนดจัดงาน ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 มีเป้าหมายเกษตรกรร่วมงานจำนวน 300 คน ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (ที่สูงจังหวัดลำพูน) ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน