เกษตรลี้เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อม โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขจังหวัดลำพูนเคลื่อน” ประจำปี 2563

วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563 สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ โดยนายศักดิ์ชัย พิมพ์กะภีร์ เกษตรอำเภอลี้ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อม โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขจังหวัดลำพูนเคลื่อน” ประจำปี 2563 โดยมีนายวิวัฒน์ จันทร์โอภาส นายอำเภอลี้ เป็นประธานในการประชุมฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน