เกษตรลี้จัดเวทีชุมชนโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ณ เทศบาลตำบลแม่ตืน

วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ โดยนายศักดิ์ชัย พิมพ์กะภีร์ เกษตรอำเภอลี้ พร้อมด้วย นายปรีชา พรมนา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวทิพวรรณ สตรอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ จัดเวทีชุมชนโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร วิเคราะห์ปัญหาและศักยภาพกลุ่ม จัดทำแผนชุมชนเตรียมรับมือแก้ไขปัญหาในช่วงวิกฤตถอดบทเรียน เกษตรกร จำนวน 40 ราย ณ ห้องประชุมเทศบาล ตำบลแม่ตืน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน