เกษตรลี้จัดเวทีชุมชนโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ณ อบต.เวียงแก้ว ตำบลแม่ตืน

วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ โดยนายศักดิ์ชัย พิมพ์กะภีร์ เกษตรอำเภอลี้ พร้อมด้วย นายเนตรดุลย์ บุญทวีศักดิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายขจรศักดิ์ ดวงกุย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร จัดเวทีชุมชนโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร วิเคราะห์ปัญหาและศักยภาพกลุ่ม จัดทำแผนชุมชนเตรียมรับมือแก้ไขปัญหาในช่วงวิกฤตถอดบทเรียน เกษตรกร จำนวน 40 ราย ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงแก้ว ตำบลแม่ตืน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน