เกษตรลี้มอบพันธุ์พืชผัก สมุนไพร แก่อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านและเกษตรกรผู้นำ

วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563 สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ โดยนายศักดิ์ชัย พิมพ์กะภีร์ เกษตรอำเภอลี้ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดลำพูน (เกษตรที่สูงลี้) มอบพันธุ์พืชผัก สมุนไพร แก่อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านและเกษตรกรผู้นำในตำบลดงดำและตำบลลี้จำนวน 23 หมู่บ้าน ตามโครงการบ้านพอเพียง เลี้ยงชีวิต สู้โควิด -19 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน