เกษตรลี้ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมการมอบสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์การจัดการศัตรูข้าวโพด (หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด)

วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมการมอบสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์การจัดการศัตรูข้าวโพด (หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด) โดยมีนางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน เป็นประธานในการกล่าวเปิดกิจกรรม และนายศักดิ์ชัย พิมพ์กะภีร์ เกษตรอำเภอลี้ ได้กล่าวต้อนรับพร้อมรายงานพื้นที่เพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูฝนและสถานการณ์การระบาดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 20 ราย ณ หอประชุมเทศบาลตำบลแม่ตืน พร้อมลงพื้นที่เยี่ยมเยียนการดำเนินงานของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลแม่ตืน ณ เทศบาลตำบลแม่ตืน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน