เกษตรลี้ติดตามตรวจสอบภัยพิบัติร่วมกับทางเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลดงดำ

วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ โดยนายศักดิ์ชัย พิมพ์กะภีร์ เกษตรอำเภอลี้ พร้อมด้วย นายปรีชา พรมนา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และ นายขจรศักดิ์ ดวงกุย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ติดตามตรวจสอบภัยพิบัติร่วมกับทางเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลดงดำ เนื่องจากมีฝนตกน้ำหลากทำให้พื้นที่เกษตรกรเสียหาย จำนวน 2 ราย เพื่อช่วยเหลือและสำรวจหนอนกระทู้ข้าวโพดให้คำแนะนำเกษตรกรป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ ณ แปลงเกษตร หมู่ 3 ตำบลดงดำ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน