เกษตรลี้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานแปลงเรียนรู้ของเกษตรกร

วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ โดยนายศักดิ์ชัย พิมพ์กะภีร์ เกษตรอำเภอลี้ พร้อมด้วย นายปรีชา พรมนา นางสาวทิพวรรณ สตรอง และนางดวงดาว ปินวิสุ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานแปลงเรียนรู้ของเกษตรกร นายคำอ้าย ด้วงประสิทธิ์ โครงการส่งเสริมการเกษตรระบบแปลงใหญ่ โดยได้ให้คำแนะนำแก่เกษตรกรในการป้องกันลำไยผลแตก และการตัดแต่งกิ่งหลังการเก็บเกี่ยว ณ แปลงเรียนรู้ หมู่ 6 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน