เกษตรลี้ส่งมอบตระกร้าหูเหล็กให้แก่ตัวแทนแปลงใหญ่ลำไย ตำบลศรีวิชัย และตำบลแม่ลาน

วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ โดยนายศักดิ์ชัย พิมพ์กะภีร์ เกษตรอำเภอลี้ พร้อมด้วย นายปรีชา พรมนา นางสาวทิพวรรณ สตรอง และนางดวงดาว ปินวิสุ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ ส่งมอบตระกร้าหูเหล็กให้แก่ตัวแทนแปลงใหญ่ลำไย ตำบลศรีวิชัย และตำบลแม่ลาน โครงการส่งเสริมการเกษตรระบบแปลงใหญ่ ณ หมู่ 6 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน