ลงพื้นที่พบปะตัวแทนเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ยางพารา ตำบลดงดำ

วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ โดยนายศักดิ์ชัย พิมพ์กะภีร์ เกษตรอำเภอลี้ มอบหมายให้นายขจรศักดิ์ ดวงกุย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่พบปะตัวแทนเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ยางพารา ตำบลดงดำ ที่มาให้สัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเศรษฐกิจเกษตรเกี่ยวกับผลการดำเนินการโครงการส่งเสริมการเกษตรระบบแปลงใหญ่ โดยได้คัดเลือกตัวแทนเกษตรกรจำนวน 7 รายในการให้สัมภาษณ์ ณ ศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้านห้วยหญ้าไซ หมู่ 4 ตำบลดงดำ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน