เกษตรลี้ ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอลี้


วันพุธ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ โดยนายศักดิ์ชัย พิมพ์กะภีร์ เกษตรอำเภอลี้ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอลี้ เพื่อเตรียมการป้องกัน ทำแผน และสร้างการรับรู้ โรคไข้หวัดโคโรน่า 2019 (Covid-19 ) โดยมีนายวิวัฒน์ จันทร์โอภาส นายอำเภอลี้ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอลี้ ชั้น2 อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน