ข่าวดี!!!!! กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มท่องเที่ยวเชิงเกษตร ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 19 พ.ย. 64