รายชื่อสถาบันเกษตรกร/ผู้ประกอบการ ที่ยื่นใบสมัครเข้าร่วมโครงการขยายช่องทางการตลาดลำไยสด(รูดร่วง) เข้าสู่โรงงานแปรรูป ปี 2564 อำเภอลี้

รายชื่อสถาบันเกษตรกร/ผู้ประกอบการ ที่ยื่นใบสมัครเข้าร่วมโครงการขยายช่องทางการตลาดลำไยสด(รูดร่วง) เข้าสู่โรงงานแปรรูป ปี 2564 อำเภอลี้ โดยสมัครในวันที่ 20-21 สิงหาคม 2564 ทั้งนี้ สำนักงานเกษตรอำเภอปิดรับสมัครและรวบรวมข้อมูลส่งให้ทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน พิจารณาดำเนินการต่อเรียบร้อยแล้ว โดยอาจจะทราบผลการพิจารณาภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2564 นี้