เกษตรลี้ ร่วมประชุมกับเทศบาลตำบลป่าไผ่เตรียมความพร้อมในการจัดงานวันคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ฯ ครั้งที่ 1

วันอังคาร ที่ 9 มีนาคม 2564 สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ โดยนายสัญญา แก้วอร่าม เกษตรอำเภอลี้ ร่วมประชุมกับเทศบาลตำบลป่าไผ่เตรียมความพร้อมในการจัดงานวันคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ฯ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กำหนดการจัดงานในวันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน