เกษตรลี้ ข้าร่วมการประชุมวัน คณะกรรมการหมู่บ้านบ้านประจำปี 2564

วันอังคาร ที่ 9 มีนาคม 2564 สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ โดยนายสัญญา แก้วอร่าม เกษตรอำเภอลี้ มอบหมายให้ นางสาวทิพวรรณ สตรอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เป็นตัวแทนเข้าร่วมการประชุมวัน คณะกรรมการหมู่บ้านบ้านประจำปี 2564 ณ หอประชุมเมืองนักบุญ ที่ว่าการอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน