เกษตรลี้ ลงพื้นสำรวจสถานที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร ประจำปี 2564

วันจันทร์ ที่ 8 มีนาคม 2564 สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ โดยนายสัญญา แก้วอร่าม เกษตรอำเภอลี้ พร้อมด้วยนางสาวทิพวรรณ สตรอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการและนางสาวชลชลิดา ศรียาบ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นสำรวจสถานที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร ประจำปี 2564 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 23 มีนาคม 2564 ณ ศพก.เครือข่ายนายเสาร์ เทพสิงห์แก้ว หมู่ 8 ตำบลแม่ตืน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน