เกษตรลี้ ร่วมกับผู้นำหมู่บ้านและเกษตรกรร่วมกันทำปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้กิ่งไม้ในพื้นที่ลดการเผาในพื้นที่และนำปุ๋ยหมักที่ได้ไว้ใช้ในแปลงเกษตร

วันศุกร์ ที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 9.00 น. สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ โดยนายสัญญา แก้วอร่าม เกษตรอำเภอลี้ มอบหมายให้นายเนตรดุลย์ บุญทวีศักดิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการและนายขจรศักดิ์ ดวงกัน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับผู้นำหมู่บ้านและเกษตรกรร่วมกันทำปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้กิ่งไม้ในพื้นที่ลดการเผาในพื้นที่และนำปุ๋ยหมักที่ได้ไว้ใช้ในแปลงเกษตรต่อไป ณ ลานบ้านป่าคา หมู่ 1 ตำบลดงดำ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน