เกษตรลี้ ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช และสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ติดตามการดำเนินงานของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลแม่ตืน

วันศุกร์ ที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 9.00 น. สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ โดยนายสัญญา แก้วอร่าม เกษตรอำเภอลี้ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช และสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ติดตามการดำเนินงานของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลแม่ตืน ณ ห้องประชุมเทศบาลแม่ตืน และร่วมออกสำรวจพื้นที่ในการล่อเก็บแตนเบียนไข่อนาสตาตัสจากสวนของเกษตรกรในพื้นที่ที่ไม่ใช้สารเคมีในการควบคุมศัตรูพืช เพื่อเก็บรวมรวม พ่อ-แม่พันธุ์แตนเบียนใหม่จากธรรมชาติเพื่อจะนำไปใช้ควบคุมมวนลำไยให้แก่เกษตรกรต่อไป ณ แปลงลำไยในพื้นที่ หมู่ 3 ตำบลแม่ตืน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน