เกษตรลี้ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ฯ จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2564

วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ โดยนายสัญญา แก้วอร่าม เกษตรอำเภอลี้ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ฯ จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน เพื่อชี้แจง ทำความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมในการจัดงานวันคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ฯ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กำหนดการจัดงานในวันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โดยมีนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุม