เกษตรลี้ ออกติดตามเยี่ยมเยียนแปลงสตรอเบอรี่ ของนางกรรณิการ์ บุญธิ บ้านห้วยบง

วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ โดยนายสัญญา แก้วอร่าม เกษตรอำเภอลี้ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ ออกติดตามเยี่ยมเยียนแปลงสตรอเบอรี่ ของนางกรรณิการ์ บุญธิ บ้านห้วยบง หมู่ที่ 3 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เยี่ยมชมการผลิตพันธุ์สตอรเบอรี่สายพันธุ์ญี่ปุ่น 20 กว่าสายพันธุ์ เช่น เบนิสฮปเบะ และ อะมะโอ สายพันธุ์ทนร้อนจากเกาหลี และสายพันธุ์อเมริกา ตลอดจนการพัฒนาผสมสายพันธุ์เอง ทั้งนี้ได้ให้คำแนะนำการขอใบรับรอง GAP กับกรมวิชาการเกษตรต่อไป