เกษตรลี้ ลงพื้นที่ตำบลก้อเพื่อเตรียมงานโครงการรณรงค์การหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร

วันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564 สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ โดยนายสัญญา แก้วอร่าม เกษตรอำเภอลี้ ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดลำพูน(เกษตรที่สูง) ลงพื้นที่ตำบลก้อเพื่อเตรียมงานโครงการรณรงค์การหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร