เกษตรลี้ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและมอบสารสกัดสะเดาแก่กลุ่มส่งเสริมอาชีพกลุ่มผักสุคลย์ ภูก้อ

วันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564 สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ โดยนายสัญญา แก้วอร่ามเกษตรอำเภอลี้ มอบหมายให้นายเนตดุลย์ บุญทวีศักดิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการและนายขจรศักดิ์ ดวงกุย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและมอบสารสกัดสะเดาแก่กลุ่มส่งเสริมอาชีพกลุ่มผักสุคลย์ ภูก้อ เพื่อใช้ป้องกันไล่เเมลงศัตรูพืชผัก ณ บ้านก้อจอก หมู่ที่ 3 ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน