เกษตรลี้ ต้อนรับคณะกรรมการฯ การประกวดเกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพทำสวน ระดับจังหวัด ปี 2564

วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ โดยนายสัญญา แก้วอร่ามเกษตรอำเภอลี้พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการฯ การประกวดเกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพทำสวน ระดับจังหวัด ปี 2564 (นายคงกระพัน ปะอ้าย) โดยมีนางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ประกอบด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ณ หมู่ที่ 5 ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน