เกษตรลี้ ประชุมชี้แจงกลุ่มแปลงใหญ่ลำไยตำบลดงดำ

วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ โดยนายสัญญา แก้วอร่ามเกษตรอำเภอลี้พร้อมด้วยนายขจรศักดิ์ ดวงกุย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุมชี้แจงกลุ่มแปลงใหญ่ลำไยตำบลดงดำ เพื่อทบทวนติดตามความก้าวหน้าและเตรียมความพร้อมโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ของกลุ่มและการขอจดทะเบียเป็นนิติบุคคลของกลุ่มลำไยตำบลดงดำ ณ วัดบ้านบวก หมู่ที่ 3 ตำบลดงดำ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน