เกษตรลี้ ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอประจำเดือนมีนาคม

วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ โดยนายสัญญา แก้วอร่าม เกษตรอำเภอลี้ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอประจำเดือนมีนาคม เพื่อวางแผนการดำเนินโครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ให้การดำเนินงานสำเร็จตามเป้าหมาย ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน