เกษตรลี้ ร่วมกับกศน.ตำบลดงดำ จัดโครงการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบรูณาการสู่โคกหนองนาโมเดลและเกษตรธรรมชาติแก่เกษตร

วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ โดยนายสัญญา แก้วอร่าม เกษตรอำเภอลี้ พร้อมด้วยนายขจรศักดิ์ ดวงกุย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอลี้  กศน.ตำบลดงดำ จัดโครงการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบรูณาการสู่โคกหนองนาโมเดลและเกษตรธรรมชาติแก่เกษตร ณ กศน.ตำบลดงดำหมู่ 1 ตำบลดงดำ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน