เกษตรลี้ ร่วมเปิด ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลลี้

วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ โดยนายสัญญา แก้วอร่าม เกษตรอำเภอลี้ มอบหมายให้ นายเนตรดุลย์ บุญทวีศักดิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการและนายขจรศักดิ์ ดวงกุย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมเปิด ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลลี้ และให้คำแนะนำปรึกษาในการดูแลรักษาพืชผักในศูนย์การเรียนรู้ กศน.ประจำ ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน