เกษตรลี้ เยี่ยมเยือนและให้คำแนะนำปรึกษาในการดูแลรักษาสตอเบอรี่และพืชผักสมุนไพร ของวิสาหกิจชุมชน สวน สาม แสน

วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ โดยนายสัญญา แก้วอร่าม เกษตรอำเภอลี้ มอบหมายให้ นายเนตรดุลย์ บุญทวีศักดิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการและนายขจรศักดิ์ ดวงกุย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เยี่ยมเยือนและให้คำแนะนำปรึกษาในการดูแลรักษาสตอเบอรี่และพืชผักสมุนไพร ของวิสาหกิจชุมชน สวน สาม แสน ณ ที่ทำการกลุ่ม ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน