เกษตรลี้ เยื่ยมเยือนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลไม้แปรรูปอำเภอลี้

วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ โดยนายสัญญา แก้วอร่าม เกษตรอำเภอลี้ มอบหมายให้ นายเนตรดุลย์ บุญทวีศักดิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการและนายขจรศักดิ์ ดวงกุย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้าเยื่ยมเยือนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลไม้แปรรูปอำเภอลี้ ในการดูแลรักษาพืชผักสมุนไพร ณ ที่ทำการกลุ่ม ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน