เกษตรลี้ ประจำศูนย์ประสานงานกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลศรีวิชัย เพื่อรับขึ้นและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ประจำปี 2564

วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ โดยนายสัญญา แก้วอร่าม เกษตรอำเภอลี้ มอบหมายให้นางสาวทิพวรรณ สตรอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ประจำศูนย์ประสานงานกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลศรีวิชัย เพื่อรับขึ้นและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ประจำปี 2564 โดยมีเกษตรกรเข้ารับบริการ จำนวน 40 ราย ณ ศูนย์ประสานงานกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลศรีวิชัย หมู่ที่ 11 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน