เกษตรลี้ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเกษตรกรตำบลศรีวิชัยและป่าไผ่

วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ โดยนายสัญญา แก้วอร่าม เกษตรอำเภอลี้ มอบหมายให้นางสาวทิพวรรณ สตรอง นางสาวพนิดา นันต๊ะหน้อย และนางสาวชลชลิดา ศรียาบ ลงพื้นที่ติดตามให้คำแนะนำกลุ่มเกษตรกรที่เพาะปลูกสตรอเบอรี่ และพืชผักตามแบบเกษตรอินทรีย์ ซึ่งเกษตรกรได้เริ่มทำการเพาะปลูกเป็นปีแรกในพื้นที่โรงเรียนบ้านแม่จ๋อง หมู่ที่ 7 ซึ่งเป็นพื้นที่โรงเรียนเก่าที่ไม่ได้มีการดำเนินการเรียนการสอนแล้ว โดยกลุ่มเกษตรกรได้เข้าปรับปรุงพื้นที่เพื่อใช้สำหรับการปลูกพืชแบบเกษตรอินทรีย์ โดยพบว่าเป็นการเริ่มดำเนินการเป็นปีแรก ซึ่งเกษตรกรพบปัญหาเรื่องของแมลงศัตรูพืชที่ทำลายผลและต้นสตรอเบอรี่ ได้แก่ มด และปลวก โดยได้แนะนำให้เกษตรกรใช้เมตาไรเซียมในการกำจัดปลวก และน้ำส้มควันไม้ในการไล่มด พร้อมทั้งได้ติดตามเยี่ยมเยียนเกษตรกรที่รับผิดชอบแปลงพยากรณ์แมลงวันผลไม้ ในสวนมะม่วงด้วย ณ โรงเรียนแม่จ๋อง หมู่ที่ 7 ตำบลศรีวิชัย  อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน  จากนั้นได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามเยี่ยมเยียนเกษตรกรที่รับผิดชอบแปลงพยากรณ์แมลงวันผลไม้ ในสวนมะม่วง และสวนลำไย หมู่ 4 และ หมู่ 11 ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน