เกษตรลี้ อบรมการทำปุ๋ยหมัก และมอบกล้าพันธุ์ผักให้กับ ยุวเกษตรกร

วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานเกษตรอำเภอลี้โดยนายสัญญา แก้วอร่าม เกษตรอำเภอลี้ มอบหมายให้นายเนตรดุลย์ บุญทวีศักดิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการและนายขจรศักดิ์ ดวงกุย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร อบรมการทำปุ๋ยหมัก และมอบกล้าพันธุ์ผักให้กับ ยุวเกษตรกร ณ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยวงษาอุปถัมภ์ ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน