เกษตรลี้ ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดลำพูน(เกษตรที่สูง) จัดอบรมเกษตรกรชาวสวนลำไย ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร ปี 2564

วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานเกษตรอำเภอลี้โดยนายสัญญา แก้วอร่าม เกษตรอำเภอลี้ ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดลำพูน(เกษตรที่สูง) จัดอบรมเกษตรกรชาวสวนลำไย ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร ปี 2564 หลักสูตรการผลิตลำไยคุณภาพ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงแก้ว ตำบลแม่ตืน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เกษตรกรเข้ารับการอบรม จำนวน 30 ราย