เกษตรลี้ ออกพื้นที่ร่วมพบปะเยี่ยมเยียนเกษตรกรชาวสวนลำไย ในการเข้ารับการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร ปี 2564

วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ โดยนายสัญญา แก้วอร่าม เกษตรอำเภอลี้ พร้อมด้วย นางสาวเริงขวัญ สุริยะปัน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ออกพื้นที่ร่วมพบปะเยี่ยมเยียนเกษตรกรชาวสวนลำไย  ในการเข้ารับการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร ปี 2564 หลักสูตร การผลิตลำไยคุณภาพ โดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดลำพูน (เกษตรที่สูง) เกษตรกร 60 ราย ณ วัดหล่ายหิน หมู่ 4 ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน