เกษตรลี้ ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณสมบัติดินในการกักเก็บน้ำ ของเกษตรกรผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ โดยนายสัญญา แก้วอร่าม เกษตรอำเภอลี้ พร้อมด้วยนางสาวเริงขวัญ สุริยะปัน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นำทีมสำรวจดินจากสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดลำพูน และสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 จังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณสมบัติดินในการกักเก็บน้ำ ของเกษตรกรผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ จำนวน 1 แปลง ในพื้นที่บ้านป่าหก หมู่ 7 ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน