เกษตรลี้ เยี่ยมเยือนและมอบเมล็ดพันธุ์ผักพร้อมให้คำแนะนำในการดูแลรักษาพืชผักสมุนไพร

วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ โดยนายสัญญา แก้วอร่าม เกษตรอำเภอลี้ มอบหมายให้นายเนตรดุลย์ บุญทวีศักดิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการและนายขจรศักดิ์ ดวงกุย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้าเยื่ยมเยือนและมอบเมล็ดพันธุ์ผักพร้อมให้คำแนะนำในการดูแลรักษาพืชผักสมุนไพร ณ บ้านสวนศิริ ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหสัดลำพูน และเยี่ยมกลุ่มผู้ผลิตกาแฟและผลิตภัณฑ์จากลำไยเมืองลี้ ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน